Társaság a Lakásépítésért, Lakásfelújításért Egyesület

1119 Budapest, Bártfai u. 34.
T: (1) 371-1620
F: (1) 203-2622
tarsasag@lakasepitesert.hu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 KAPCSOLÓDÓ TANULMÁNYOK
 Európai otthonteremtési program


KAPCSOLÓDÓ KÉPEK

VI. Konferencia a lakásépítésért
Bérlakásépítés Európai módon

Képek a rendezvényről

KAPCSOLÓDÓ CIKKEINK

Nyíl levél
Társaságunk levélben forudlt a miniszterelnök úrhoz

Lakáspolitikai fórum - lakáshitelezés
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KAPCSOLÓDÓ TANULMÁNYOK

Javaslatok a kormányprogramhoz lakásépítés témakörben (munkaanyag)
 

 KAPCSOLÓDÓ TANULMÁNYOK

 "Green Building Challenge (GBC) - Környezetbarát Építészeti Rendszer Teljeskörű Minőségi Követelmények az Építésben"
A Magyar Téglásszövetség megbízásából

Lakásépítési monitor
DEM Információs és Gazdaságkutató Iroda

"Hitel igénybevétele és a hitelelbírálás folyamatának megítélése az építkezők körében"
Szonda Ipsos
Értékképző ingatlankezelés: egy minőségi lakásfelújítási program megalapozása
KOLPRON Budapest Kft

 KAPCSOLÓDÓ TANULMÁNYOK
"Vélemények a lakás-, házépítés engedélyezéséről és a szociálpolitikai támogatást felváltó új rendszer tervezetéről az önkormányzatok körében"
Szonda Ipsos
A lakóhely és az egészségi állapot összefüggései
Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet
Kopp Mária, Skrabski Árpád, Székely AndrásA lakóhely és a bűnözés összefüggései
Bűnmegelőzők Országos Szakmai Szövetsége,
Dr. Nyári Katalin
 KAPCSOLÓDÓ TANULMÁNYOK
"Az 1990-1998 közötti lakáspolitika tapasztalatai"
DEM Információs és Gazdaságkutató Iroda
"A fiatalok lakásvásárlással, házépítéssel kapcsolatos lehetőségei"
Szonda Ipsos"Az osztrák lakásépítés-támogatási modell
a magyar lakáskoncepció kialakításához"

Forschungsgesellschaft Wohnen, Bauen und Planen (Ausztria)
"Reális lakáspolitika"  
Növekedéskutató IntézetA lakásépítés a gazdaság egyik motorja.
Korábban a kormányzat ezt a témát kiemelten kezelte, aminek következtében a szektor növekedésnek indult. Ennek hatásai lassan eltűnnek és az építőipart erős ingadozás, kiszámíthatatlanság jellemzi.

Legfőbb célunk továbbra is - ahogy az elmúlt 10 évben -, hogy ismét legyen Magyarországon felelős Lakásügyi Minisztérium, amely a magyar nemzeti vagyon részét képező lakásállomány megóvásával és felelős fejlesztésével foglalkozik.

Az Egyesület évek óta minden fórumot felhasználva azt hangsúlyozza, hogy az építőipari ingadozásokat egy új, piaci és állami eszközökkel szabályozott bérlakás építő, bérlakás kezelő szektor tudná leginkább kiegyensúlyozni.
A lakásépítési piac kiegyensúlyozása és az építőipar ingadozásának csökkentése érdekében, a nyugati szomszédunknál évtizedek óta működőhöz hasonló elkötelezettségre, és a választási ciklusokon túlmutató politikai konszenzusra van szükség, amelynek kialakítását a jelenlegi, a lakásépítések mélypontját jelentő helyzetben a Társaság a Lakásépítésért Egyesület szerint haladéktalanul el kell kezdeni

Alapszabály

TLE beszámoló és közhasznúsági jelentés a 2013. évről 

TLE beszámoló és közhasznúsági jelentés a 2012. évről

A hazai minőségi lakásépítésért, otthonteremtésért

 Az Egyesület a 2013. év során következetesen fellépett a lakásépítési támogatási rendszer újraélesztése érdekében, ezzel kapcsolatban informálta a közvéleményt és a döntéshozókat is. Felhívta a figyelmet azokra a társadalmi, gazdasági, költségvetési szinergiákra, amelyeket a minőségi lakásépítés állami támogatása eredményez, valamint az új építésekben megjelenő közérdekre.

 Számos társadalmi, szakmai szervezettel vettük fel a kapcsolatot, aktív, kezdeményező módon. Az Egyesület törekvéseit összefoglaló körleveleket, kommentárokat eljuttatjuk a partner szervezetek részére is. Az eddigi szakmai kapcsolatok mellett kapcsolatba kerültünk a Kévés Tervező Műhellyel és a BME szakirányú tanszékeivel.

 Az Egyesület továbbra is aktívan részt vesz a lakásügyet érintő szakmai koncepciók, a stratégiák véleményezésében. 2013-ban kiemelt jelentősége volt részvételünknek a 2014-2020-as európai uniós költségvetési időszakhoz kapcsolódó Operatív Programok társadalmi véleményezésében.

 Az Egyesület rendszeresen kap meghívókat szakmai fórumokra, előadásokra. A kapcsolatok ápolása, információszerzés és saját véleményünk kommunikálása miatt számos rendezvényen vettünk részt, tartottunk előadást 2013-ben is.

 Kiállítás a hazai lakásállomány bemutatására, kiadványok

Az IGYLAKUNK.HU fotókiállítás elkészítése jelentős szakmai munka volt. A 40 fényképes tabló reprezentatív módon ábrázolja a hazai lakásállományt. Céljuk, hogy reális képet mutassanak arról, hogyan milyen lakóházakban élünk ma Magyarországon. A kiállítás KSH-adatokon alapul. A különböző épülettípusok annyi tablón keresztül sorakoznak – tipikus képeket mutatva – ahány százalékban az adott épületfajta képviselteti magát a magyar lakásállományban. Tíz további tablón a agyar lakáshelyzet összefüggéseit mutatjuk be illusztrációk segítségével.

A kiállítást 2013-ban helyszínen közel 2000 ember látta. A kiállításhoz készült szórólap is több ezer példányban fogyott el.

A 2.000 magyar és 500 angol nyelvű példányban kinyomtatott „Európának aktív Lakáspolitikára van szüksége” című anyag jórészt elfogyott, a példányok átadásra kerültek önkormányzatok, államigazgatási szereplők, illetve a szakmai konferenciákat látogatók között.

(Az anyagot korábban megküldtük a szakminisztériumok (NGM, NFM, BM), az NFÜ és egyéb kormányzati szervek részére. Megkapta az összes magyar országgyűlési képviselő, valamint a magyar Európai Parlamenti képviselők. Eljuttattuk a hazai sajtó szervek részére (TV, Rádió, online, nyomtatott sajtó), valamint a legtöbb budapesti önkormányzat részére.

Az Egyesület kezdeményezőként lépett fel annak érdekében, hogy készüljön egy hazai, minőségi építésekről szóló kiadvány. Ennek elkészítése jelenleg is folyamatban van.

 A közvélemény tájékoztatása, ismeretterjesztés

 Részt veszünk az otthonteremtéssel, minőségi, energiahatékony lakásépítéssel kapcsolatos közgondolkozásban, programalkotó munkában, a közvélemény tájékoztatásában.

 Az Egyesület harmadik éve készíti el éves jelentését, amelyben a KSH-adatokat is feldolgozva értékelést ad az előző évről, illetve a tárgyév lakásépítéseinek hazai lehetőségeiről, kilátásairól. A közleménynek 2013-ban is jelentős volt a sajtó visszhangja.

A lakásüggyel kapcsolatos közéleti témákat folyamatosan figyelemmel kísérjük, a KSH statisztikáit folyamatosan kommentáljuk. Az aktuális témákat, kezdeményezéseket kommentáljuk, rendszeresen közleményt juttatunk el a média szerveknek, szakmai, társadalmi szervezeteknek.

 Az Egyesület folyamatosan a média rendelkezésére állt, számos televíziós, rádiós nyilatkozatra, online és nyomtatott sajtós megjelenésre került sor.

 Az Egyesület honlapját aktívan használjuk a kommunikációnkban.

Az IGYLAKUNK.HU kampány keretében készült el a magyar lakásállományt bemutató fotókiállítás, valamint az igylakunk.hu Facebook-oldal, az igylakunk.hu weboldal

Az Egyesület 2007 végén újjá alakult vezetői testülete aktívan kereste az utakat az állami döntéshozók felé annak érdekében, hogy az évek óta a lakásépítés ingadozásának kiegyenlítőjeként definiált bérlakás-építési program bevezetése irányában előrelépések történjenek.

A számtalan szakemberekkel és politikusokkal létrejött találkozó során nyilvánvalóvá vált, hogy a bérlakásépítést sokat jó alternatívának tartják, ám a megvalósítással kapcsolatosan egyértelmű elképezések nincsenek.

Az Egyesület véleménye szerint a bérlakás-építéssel kapcsolatosan sok tisztázatlan pont van annak a koncepcióban szereplő bérlakás-építési forma finanszírozása és a benne rejlő üzleti lehetőségek tekintetében.

Lakáspolitika nélkül nem lehet választásokat nyerni

November elején a Társaság a Lakásépítésért Egyesület a bérlakásépítés témájában érintett különböző szakterületek szakembereinek részvételével szakmai konzultációt tartott. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a gazdaságélénkítő program nem képzelhető el a lakásépítés területének támogatása nélkül.

Az Egyesület által kezdeményezett konzultáción részt vettek a finanszírozási, a kivitelezési, a beruházási, valamint az államigazgatási, önkormányzati területek képviselői, illetve a tudományos műhelyek és társadalmi szervezetek delegáltjai is.

Az Egyesület tagjai üdvözölik, hogy a 2008. november 13-án tartott gazdasági csúcson konszenzus alakult ki a parlament pártok képviselői között, miszerint a szakmai szervezetek által előkészített koncepciókat értékelik, ezekből készítenek cselekvési tervet a gazdaságélénkítő csomag operatív végrehajtására.

Sok év után talán itt az első olyan alkalom, amikor a szakmai, társadalmi szervezetek által javasolt, évek óta a lakásépítési szektor kitörési pontjaként emlegetett bérlakás építési program érdemben megfontolás tárgyává válhat.
A gazdasági csúcson egyetértés volt abban, hogy olyan kezdeményezésekre van szükség, amelyek hozzájárulnak a munkahelyek megmentéséhez, gazdaságélénkítő hatással járnak, megrendelést biztosítanak a magyar kis és középvállalkozások részére, biztosítják a támogatások lehívásának adminisztrációját és az európai uniós források felhasználását, konkrét projekteket fogalmaznak meg, hozzájárulnak az építőipari lánctartozások felszámolásához, a gazdaság kifehérítését ösztönzik.
A bérlakás építési program amellett, hogy ezeket a kritériumokat kielégíti, jelentős költségvetési bevételeket is generálhat, valamint az állam szociális, társadalmi feladatai megvalósításához is hozzájárulhat.

A szakmai, társadalmi szervezetek részéről a Társaság a Lakásépítésért Egyesület felhívja a Kormányt, az Országgyűlés Gazdasági és Informatikai Bizottságát, a parlamenti pártokat és valamennyi országgyűlési képviselőt, hogy a gazdaságélénkítő csomag keretében biztosítsanak forrást egy bérlakás építési program részére, a 2009 évi költségvetési törvényben külön előirányzatot fogadjanak el a bérlakásépítésekkel kapcsolatban.

Ezért a Társaság a Lakásépítésért Egyesület elkészítette Bérlakásépítés kalkulátorát, amelynek segítségével meghatározható a bérlakásépítések támogatási szükséglete, bekerülési költsége.

Az Egyesület azért tartja fontosnak a kalkulátor kifejlesztését, mert ez lehetővé teszi, hogy a bérlakásépítésekről folytatott egyeztetések során legalább nagyságrendi pontossággal meg lehessen becsülni az egyes felvetett koncepciók pénzügyi összefüggéseit.

Az Egyesület által kidolgozott koncepció alapjául szolgáló, évtizedek óta jól működő bérlakás modellt szakújságírók delegációja tanulmányozta április elején Bécsben és Alsó-Ausztriában.

A résztvevő újságírók szerint is érdemes lenne a témával az állami döntéshozók szintjén érdemben foglalkozni.

A magyarországi bérlakás-szektor szükségességét alátámasztandó, az Egyesület megvalósításban érdekelt körök véleményét is megkérdezte. A 2007. őszén az önkormányzati vezetők körében folyatott (önkormányzati kutatás) után, a megbízott kutató cég a 2008. májusában a lakosság véleményét is szondázta (lakossági kutatás).

A telefonos felmérést az Aktuális Kft. készítette a 18 és 60 év közötti, nem nyugdíjas lakosság körében. Az interjúalanyok kiválasztása véletlenszerűen történt, azt csak a mobil telefonon keresztüli elérhetőség módosította, így az összesen 508 megkérdezettel készült kutatás eredményei az aktív lakosság körében országosan reprezentatívnak tekinthetőek.


Bár kormányzati oldalról érezhetően más prioritások kerültek előtérbe, az Egyesület folytatta az információgyűjtést és a bérlakás koncepció népszerűsítését célzó munkáját. Véleményünk szerint egy-egy önkormányzat, legyen az budapesti kerület vagy vidéki kisebb város számos, ám merőben különböző problémát oldhat meg a javasolt bérlakás-építési koncepció megvalósításával.
Annak érdekében, hogy megismerjük véleményüket, 2007. augusztusában 76 interjú segítségével reprezentatív felmérést
végeztünk az önkormányzatok körében.

Az évek óta gyengülő piacot érzékelve az építőipari egyesületeket és jelentős építőanyag gyártókat tömörítő Társaság a Lakásépítésért Egyesület megbízásából életre hívott projektcsoport tavaly dolgozta ki a piaci alapú bérlakásépítés magyarországi meghonosításának koncepcióját. Véleményük szerint a szakminisztériumok közreműködésével felállított munkabizottság és a piaci szereplők bevonásával közösen kidolgozott kormányzati előterjesztés elkészítése a megvalósítás irányában tett első lépés lenne.

A minisztériumok közötti munkabizottság legfőbb feladatát a javaslatot kidolgozó szakemberek a bérlakásépítésben rejlő lehetőségek mélyre ható, hiteles vizsgálatában látják: a társadalmi igényből kiindulva a társadalmi, gazdasági hatások elemzésén át, a költségvetési kiadások és bevételek megalapozott kalkulációja alapján, a szervezeti, operatív kérdések megoldásáig. (javaslat bizottság)

A Társaság a Lakásépítésért Egyesület 2006. évi tevékenységének középpontjában a bérlakásépítés állt.
Az Egyesület a visszaeső lakásépítési piacon a bérlakásépítést olyan kitörési lehetőségnek tekinti, amely egyrészről elősegíti a magyarországi lakásmobilitás javulását - a rendszerből ugyanis hiányoznak az ehhez szükséges bérlakások -, illetve kiegyensúlyozhatja a magán célú lakásépítés területén tapasztalt előre nem prognosztizálható ingadozásokat.

Felmérések igazolták, hogy a lakosság egy része - megfelelő tájékoztatás mellett - elfogadja a bérlakást, mint lakásmegoldást. Annak érdekében, hogy a lakosság a bérlakásra, mint lehetséges lakásmegoldásra gondoljon, szükségesek a megfelelő bérlakás kínálat megteremtése, amelyre az Egyesület egy az már évtizedek óta működő osztrák bérlakás modell alapján kidolgozott koncepciót készített.
Ugyanakkor elengedhetetlen e lakhatási mód magyarországi újrapozícionálása, és körültekintő tájékoztatás ezen új forma megismertetésére.

A Társaság a Lakásépítésért Egyesület e cél elérése érdekében 2005. végén életre hívott egy a bérlakás-építési koncepcióval foglalkozó munkacsoportot. A csoport munkájának eredményeként elkészült koncepció aktív kommunikációja indult meg 2006-ban.

A bérlakás-építési koncepció első bemutatója

A "Közhasznú bérlakás-szektor bevezetése Magyarországon" megvalósíthatósági tanulmány első bemutatója 2006. március 9-én, a négy parlamenti párt részvételével nyilvános politikai kerekasztal-beszélgetésen történ.
Az ott felmerül észrevételek alapján május 9-én zártkörű szakmai megbeszélés zajlott a szakmában elismert szakértők részvételével. A szakértők véleményezték írásban és szóban az anyagot, amelynek eredményét a projektcsoport értékelte, és az elfogadható változtatásokat az anyagban megtette.
A munka következő fázisaként készült el a megvalósíthatóság tanulmányra épült Kormányzati előterjesztés, mint törvényjavaslat-tervezet.


Az anyag eljutott a döntéshozói szintekre is, ahol ígéretet kaptunk egy pilotprojekt elindítása estén történő támogatásra.

Ugrás az oldal tetejére

A Társaság a Lakásépítésért Egyesület évek óta szakmai konferenciák, kerekasztal-beszélgetések, tanulmányok segítségével próbálta a lakásügyért felelős szervek munkáját könnyíteni.
Az Egyesület tagjai zömmel az építőiparban tevékenykedő, abból élő cégek. E cégeket érzékenyen érintette, hogy a kormányzat 2003. év végén csökkentette a használt és új lakásokra vonatkozó kedvezmények körét. Ez az elmúlt évben kb. fél év alatt begyűrűzött a piacra: kevesebben vettek lakást, kevesebben vettek fel hitelt, eladatlan kész lakások állnak üresen, beruházók nem kezdenek hozzá tervezett beruházásaikhoz, a piaci szereplők körbetartozása növekszik, jelentősebb vállalkozások is csőd közeli állapotba kerültek.

VI. Konferencia a lakásépítésért
Bérlakásépítés Európai módon

A Társaság a Lakásépítésért Egyesület, 2005. május 31-én, idén hatodik alkalommal rendezte meg hagyományos Konferencia a Lakásépítésért elnevezésű rendezvényét.

A konferencia mindenkori célja, hogy szakértők véleményének türkében képet adjon a lakásépítés egyes témáinak aktuális állásáról. A meghívott előadók a magyar lakásépítés ügyéért felelős vezetők, illetve a témában elismert hazai és nemzetközi szakemberek.

Idén a bérlakásépítés kérdése, mint aktuális téma adott apropót a rendezvénynek. Erről a résztvevők neves külföldi szakemberek véleményét hallgathatták meg.

A részletes programot megtekintheti, ha ide kattint!

A rendezvény védnöke volt a Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal.

A konferencia kísérőeseménye volt az "Otthonteremtés képekben 2000-2005" fotókiállítás, amely az elmúlt 5 év lakásépítéssel kapcsolatos eseményeit és eredményeit egy-egy érdekes sajtófotó, fotó, plakát és idézet segítségével dolgozta fel - a teljesség igénye nélkül.

Minden résztvevő kézhez megkapta az "Otthonteremtési támogatás a vélemények tükrében 2000-2005" című kiadványt is.

A kiadvány neves személyek e témában, a kiadvány kedvéért adott interjúit foglalja össze. Néhány név a tartalomból: Varjasné Székely Éva (Malosz), Gerő Péter (Magyar Ingatlanszövetség), dr. Matolcsy György (gazdasági miniszter), Borsi László (az OLÉH elnöke).
Az interjúkat Tasi Katalin újságíró készítette.

A kiadvány teljes anyagát letöltheti, ha ide kattint


Összefoglaló a konferencián elhangzottakról
Készítette az o2média Kft, Tasi Katalin és Fehér Mónika

Gneth Zoltán a Társaság a Lakásépítéséért Egyesület elnöke bevezetőjében elmondta: 2001-től folyamatosan arra hívják fel a figyelmet, hogy Magyarországon több bérlakás épüljön. Sajnálatos, hogy a 2001-es programok ma is aktuálisak. Költsenek többet bérlakásépítésre, hozzanak létre egy önálló minisztériumot az építés - és lakásügyek felügyeletére. Jöjjenek létre közhasznú lakásépítő szövetkezetek, teremtsék meg a lakásépítések felügyeletének feltételeit. Legyen kidolgozott felújítási program

Miért volna fontos, hogy minél több bérlakás álljon rendelkezésre? Következtetése szerint a lakásbérlet hosszú távon is megnyugtató otthonteremtési forma. Gneth Zoltán egy felmérést idézett, amelyben a megkérdezettek közel egyharmada azt válaszolta, hogy szívesen élne bérlakásban, ha erre lehetősége volna. Alapvetően a fiatalok és az idősebbek választanák ezt a lakhatási formát, illetve azok, akiknek a család-szerkeze megváltozott. A család gyermekei felnőttek, vagy a házastársak elváltak, és felbontották életközösségüket. Továbbá mindazok, akik nem képesek hitelfelvételre az önálló otthon megteremtéséhez.

Fontos hangsúlyozni, hogy a bérlakás tulajdonosok kereskedelmi és szociális céllal egyaránt működtethetik a lakásokat, és a bérlakások üzemeltetése is lehet nyereségorientált. A szociális bérlakások tulajdonosai elsősorban az önkormányzatok, de más megoldások is lehetségesek. A jelenlegi hazai feladatokról szólva kiemelte: ki kell dolgozni a közhasznú bérlakás rendszert, az új típusú lakásfenntartás feltételeit. Ugyanakkor a megfelelő szervezi és jogi hátteret. Adaptálni szükséges a hazai viszonynak megfelelően az európai eredményeket és támogatási rendszereket.
El kellene indítani hazai kísérleti projekteket, és megvalósítani az évek óta sokat hangoztatott igényt, hogy épüljön évi negyvenezer korszerű, új lakás Magyarországon is.

***

Az osztrák Lakásépítési Kutatóintézet ügyvezetője Dr. Wolfgang Amann Ausztria lakáshelyzetének bemutatását a mutatószámokkal kezdte: 8,1 millió lakosra 3,8 millió lakás jut, melynek 42 százaléka családi ház. A lakástámogatási modell alapját ötven évvel ezelőtt rakták le. Az együttműködés során a kilenc szövetségi tartománynak azonos feladatokat kell ellátnia: a vonatkozó törvényeket végrehajtani, a lakásépítési és a lakáspiaci támogatásokat elosztani - a szociálpolitikai elvek szerint. Mindezzel egy időben felügyelni a területükön működő lakásszövetkezeteket. A településeken a szociális bérlakásokat kell szétosztani, valamint a bérlakásépítéshez szükséges telkeket kell a beruházók rendelkezésére bocsátani. A lakástámogatási modellben úgynevezett pénzügyi kiegyenlítési rendszert alkalmaznak, és a tartományok közösen osztják el a támogatást.

Félszáz éve működik a modell, melyben négyévente kötnek szerződést egymással a tartományok és az állam. Az eltelt években a lakásállomány húsz százaléka épült bérlakásként, összesen 700 ezer lakás. A modell hatékonyságát és a megfelelő pénzügyi, szakmai kontrollt bizonyítja, hogy az elmúlt 20 évben nem volt egyetlen olyan eset sem, amikor valaki közhasznú építési egyesülettel építtetett, és a pénzét elveszítette volna. A közhasznú építési egyesületek mellett kereskedelmi célú bérlakás építések is folynak, amelyek szintén kedvező adó és jogszabályi környezetben működnek. A lakástámogatási rendszer további sajátossága, hogy a támogatásokból a lakosság felső 20 százaléka nem részesülhet. A lakáspiaci rendszer megfelelő működését a finanszírozás biztosítja, melyben kiszámítható, hosszú távú feltételeknek kell megfelelni. A hitelfelvevők 4,1 százalékos kamatra kapnak kölcsönt, a megfelelő előtakarékosságot követően. Az előadó egy aktuális bécsi projektet is ismertetett: a város húsz évre adott egyszázalékos kölcsönt a beruházó társaságnak.

Az ötven éve jól működő alacsony kamatszintű lakásépítési modell eredményei magukért beszélnek. Ausztria az EU átlag alatti értéket költi évente lakásépítésre, hiszen a GDP egy százalékát fordítja erre a célra. Mégis az egy főre jutó átlag lakásméret eléri a 38 négyzetmétert.
Az átalaglakás méretek pedig 77-88 négyzetméter közöttiek. Az otthonok jó minőségűek, korszerű fűtéssel rendelkeznek. Ausztriában nem jellemző a szegregáció, a kisebbségek, etnikai csoportok elkülönítése. Az osztrák modell egyes elemei ugyan vitathatóak, de a modell egésze jól működik, betölti szerepét. - zárta előadását a az osztrák Lakásépítési Kutatóintézet ügyvezetője.

***

A Szlovéniából érkezett Barbara Staric Strajnar, a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium tagozatvezetőjét a konferencia moderátora, a "szlovéniai lakáskoncepció anyjának" nevezte. Az előadó visszatekintéssel kezdte beszámolóját. Gyökeres változás a szlovén lakáshelyzetben akkor következett be, amikor a bérlakás privatizációt követően megváltoztak a tulajdonviszonyok. Szlovénia lakosainak száma 2 millió, akik 777 ezer lakásban élnek. Szlovén sajátosság, hogy mára az otthonoknak csak 6,5 százaléka bérlakás, továbbá, hogy a házaknak mindössze 14 százaléka magasépítésű. Déli szomszédunk 1991-ben alkotta meg az otthonteremtés törvényi hátterét és a megfelelő intézményeket. A Nemzeti Lakásügyi Alap 2000-től működik és mindezidáig 82 ezer megtakarítási szerződést kötött meg. Az elmúlt öt év során az alapban 160 millió eurót gyűlt össze, amelyhez a költségvetés 7,2 millió eruróval járult hozzá. A megtakarítás alapja, hogy a résztvevőknek minimum havi 50 eurót kell félretenni, illetve a megtakarítóknak hosszútávon meghatározott pénzügyi keretek között kell takarékoskodniuk. A másik oldalról ugyanilyen szabályozott a visszafizetés, és annak többlete is.

A Nemzeti Lakásügyi Alap 2001-ben új programot indított hármas célkitűzéssel. Elsősorban, hogy minél nagyobb legyen a lakáskínálat. Másodrészt, hogy a lakások minőségükben és árukban is vonzóak legyenek A szlovénok törvényben rögzítették, hogy minden évben 10 ezer lakóegységet építenek, és ezeknek a fele bérlakás lesz. A bérlakás-építkezésben a Nemzeti Lakásügyi Alap az önkormányzatokkal társfinanszírozásban, nem nyereség orientált rendszerben épít lakásokat. Az összefogásra azért volt szükség, mert az önkormányzatok nem eléggé tőkeerősek. Arról ,hogy ezek a házak fel legyenek töltve bérlőkkel az önkormányzatoknak kell gondoskodniuk, mint ahogyan a felmerülő költségeket is nekik kell fizetniük az Alap felé. A következő öt évben várhatóan 1500 nem-nyereségorientált lakás kivitelezésére kerül sor. Ezen belül 2004 és 2006 között közel 800 otthon épül fel. Fele � fele arányban a Nemzeti Lakásügyi Alap és az önkormányzatok tulajdonában.

***

Szociális bérlakás Belgiumban címmel Luc Stijnen a Lakásfenntartó Társaság igazgatója ismertette a belga példát. Előadásában felidézte, hogy 1963-ban alapították meg lakásszövetkezetüket, és az eltelt években közel 1900 lakást építettek. Ezek túlnyomó többségét bérlők számára kiadták. Hollandiában 150 építőipari szövetkezet működik, a lakáspiac öt százalékát lefedve tevékenységével. A szövetkezekben az átlagos lakásméret 52 és 62 négyzetméter közé esik. Az előadó főképp azokat a törekvéseket elemezte, melyek a szövetkezeti lakások korszerűsítésére, energiatakarékosabb üzemelésére vonatkoznak. A hőszigetelés és a napenergia hasznosításának példáit középpontba helyezve.

***

Hollandiából érkezett Hubert van Eyk, a holland Környezetvédelmi Minisztérium, nemzetközi lakásügyi terület igazgatója, aki elmondta, hogy a szociális lakásügy Hollandiában piac orientáltabb, mint más EU -s országban. A lakáspiac 6,7 millió lakásából 2,4 millió a bérlakás. Az országban 550 építőszövetkezet működik, amelyek a bérlakásokat tulajdonolják és nem nyereségorientáltak. Jelentős változás volt a szövetkezetek életében, amikor 10 éve egyesültek. A feladataikat továbbra is az állam határozza meg. Legfontosabb teendőjük, hogy segítsenek az alacsony jövedelműek lakáshoz jutását, képviseljék a szociális érdekeket. A szövetkezetek működését központilag ellenőrzik. A pénzügyi működés elősegítéséhez létrejött egy Szolidaritási Alap, amelyet a szövetkezetek tartanak fenn. Az alap feladata, hogy a pénzpiacról pénzt szerezzen, amit később átépítésre és renoválásra fordítanak. Szintén a Szolidaritási Alap tevékenysége, hogy a pénzügyi nehézségbe került szövetkezeteket kisegítse a bajból. Hubert van Eyk elmondta: ez nem gyakori, de előfordulhat.

A szövetkezetek működésének szabályaihoz tartozik, hogy nem jelenhetnek meg a tőzsdén és semmilyen spekulációban sem vehetnek részt. A nyereséget a szövetkezetek mindig visszaforgatják a soron következő lakásügyi feladatokra. Az egyéni bérleti támogatási rendszerben egymillió háztartás közel 2,3 millió lakója részesül, és erre 1,5 milliárd eurót költenek. Ez a szám a Holland bérleti díjak egy harmadát teszi ki. A Benelux államban a támogatás mértékét a jogosultság határozza meg, aminek az alapja az, hogy mekkora a háztartás mérete és mekkora a jövedelme.

A holland előadó kitért arra, hogy az elmúlt másfél évben a piacorientált folyamatok tovább erősödtek mivel a bérlakás állomány szabályozott szektor, így az árképzésbe beleszól a kormány. Folyamatosan megteremtődött a piac liberális működésének feltételrendszere. Vagyis, akiknek magasabb a jövedelmük, azoknak elvileg többet kellene fizetniük, de ez még nem teljes egészében valósul meg - jelentette ki Hubert van Eyk a lakbérekről szólva. A holland vendég előadó zárszavában visszatért arra, hogy a szociális bérbeadói piac profit - de nem profitorientált - és ebből az egyéni rászorulók "húznak hasznot."

***

Sasvári Szilárd a Növekedéskutató Intézet kutatási igazgatója a bérlakásépítés magyar javaslatát vázolta fel. Kiemelte, hogy továbbra is szükség volna egy új Építésügyi Minisztérium létrehozására. Az intézmény az építő- és építőanyag ipar mellett a lakásépítés és otthonteremtés szakmai irányítását látná el. A kutatási igazgató által ismetett program javaslatai között szerepel, hogy az úgynevezett Otthonteremtési Költségvetési Keret rögzítse az állami költségvetés lakáspolitikai támogatására és otthonteremtésre fordítható éves összeg mértékét. Véleménye szerint legalább a GDP 1,5 százalékában. Szemben a jelenlegi értékkel, amikor is magyar GDP 1, 1 - 1, 2 százalékát fordítják lakáspolitikai támogatásokra, ám ezek többségét a kamattámogatások teszik ki. A javaslat a jelenlegihez képest mintegy 100 milliárd forintos költségvetési támogatási forrásemelést tart szükségesnek 2005. évi folyóáron.

A program javaslatai között szerepel továbbá, hogy az Első Otthon Programban legalább egyéves elő takarékossággal rendelkezzenek a résztvevők. Illetve, hogy az épített vagy a vásárolt lakás feleljen meg az energiatakarékosság kritériumainak, és környezetbarát építési anyagokból készüljön. A program része volna, hogy az első lakást vásárló fiatalok egyszeri kétmillió forintos vissza nem térítendő támogatást kapjanak.

Sasvári Szilárd szerint a használt lakások mobilitásának támogatására a program indítványozza, hogy a kedvezményes kamatozású hitelkeret újból legyen 15 millió, a jelenlegi 5 millió helyett, és ugyanekkora összeg álljon rendelkezésre a használt lakások felújítására, korszerűsítésére.
A javaslatok között szerepel, hogy hozzanak létre egy 100 milliárd forint összegű árfolyam-garancia alapot, amelyet akkor választhatna a hitelfelvevő, ha a deviza alapú hitel mellett dönt.
A nagyvárosok rehabilitációjának finanszírozására jelentene megoldást egy évente 300 milliárd forint összegű állami Város-rehabilitációs Alap létrehozása, ami kiegészülne a helyi önkormányzati, a megyei, az EU-s támogatások önrészével.

***

Borsi László, a 2004. decemberétől működő Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal (OLÉH) elnöke elmondta, alapvetően egyetért a Sasvári Szilárd által megfogalmazott célokkal, törekvésekkel. Kifejtette: most zajlik az új bérlakás-támogatási rendszer kidolgozása, ami az új lakások építése és felújítása mellett a használt, magántulajdonú lakások visszavásárlását, és bérlakásként való működtetését is jelentené. Mindezt elsősorban az építőipari vállalkozók részvételével.

Elmesélte, hogy nemrég Ausztriában járt, és ottani bérlakásokat nézett meg. Meglepve látta, hogy ezek a lakások olyan jó színvonalúak, mint a hazai újépítésű otthonok.
Az itthoni helyzetről szólva megemlítette, hogy a Fészekrakó programban május végéig már több mint, 16 milliárd forint értékű szerződést kötöttek, több mint hat ezer hitelfelvevővel.
Az OLÉH által koordinált programok között szerepel, hogy a jövőben nagyobb hangsúlyt kapnak a felújítások, a rehabilitáció. Ennek érdekében Borsi László Prágában az építésüggyel foglalkozó miniszterek találkozóján indítványozta, hogy az EU Strukturális Alapok támogatásból a város-rehabilitációs célok is részesülhessenek. Az indítványt a miniszterek támogatták, és a javaslat továbbjutott az EU további döntéshozó testületei elé. Az OLÉH elnöke kiemelte: az itthoni támogatások sorában koncepcióváltás várható. A lakótelepeken már nem csak a nyílászáró cseréket fogják támogatni, hanem elsőbbséget kapnak a teljes felújítási munkálatok.

A konferencián többször is elhangzott, hogy Magyarországon nagyon kevés a bérlakások aránya. Nyolc - kilenc százalék, pedig ettől jóval többre volna szükség. Borsi László hangsúlyozta: Bérlakás Befektetési Alapot kellene létrehozni. Erről, és az ezzel összefüggő programról várhatóan néhány hét múlva tudnak részleteket közölni, a kormány erre vonatkozó döntését követően

Ezért az Egyesület tagjai úgy döntöttek, hogy a kommunikáció más eszközeit is felhasználva hívják fel a figyelmet a téma fontosságára.

Természetesen az Egyesület továbbra is konstruktív módon igyekszik támogatást nyújtani az építésügyért felelős szerveknek. Erről részletesen hamarosan...

Ugrás az oldal tetejére

akásépítés 2003 - értékelés

Örömünkre szolgál, hogy 2003-ban az utóbbi évtized legjobb eredményét érte el ágazatunk mind a kiadott használatbavételi engedélyek (35.543 db, + 12,8%) mind a kiadott építési engedélyek számát (59.241 db, +21,5%) tekintve.

Történt ez annak ellenére, hogy az elso háromnegyed év adatai még nem adtak okot ilyen optimizmusra.
A 2000-ben beindított hiteltámogatási rendszer eredményeképpen 2003-ra a saját használatra illetve továbbértékesítésre épített lakások száma elérte a hosszú távra kívánatos szintet (kb. 33.000 db).
A biztató eredmény ellenére úgy gondoljuk, a "lakáskérdés" továbbra sincs megoldva. Nem látjuk biztosítottnak, hogy az új építések száma hosszú távon is a kívánatos szinten marad , továbbra sincs elmozdulás a bérlakások területén, nincsenek komplex épület-felújítási programok, nem oldódtak meg a lakáspolitika irányításának szervezeti feltételei, nem került elfogadásra egy átfogó, középtávú lakáspolitikai koncepció.
A jelenlegi helyzetben a lakáspolitika, a lakásépítésre és fejlesztésre fordított állami kiadások nagyságrendje és elköltési módja egyre inkább napi költségvetési és politikai érdekek által vezérelt, semmint a hosszú távú, kiszámítható építést, fejlesztést szolgáló koherens egész.

Új lakások építése

Találóan fogalmazta meg a DEM Építoipari Információs Iroda: 2003-ban majdnem az egész év azzal telt el, hogy mindenki a támogatott lakáscélú hitelek rendszerének a szigorításait várta.Ó
A negyedik negyedévi kiugró adatok (használatbavételi engedélyek: +28%, építési engedélyek: +39%) valamint a hitelfelvételek év közbeni, a mindenkori kormányzati intézkedések függvényében történo jelváltozása azonban jelzi, hogy nem stabil alapokon nyugvó, hosszú távú konjunktúra, hanem a lehetoségek gyors kihasználása illetve az elorehozott kereslet eredménye a 2003 évi lakás- és építési engedélyszám növekedés .
A saját használatra vagy értékesítésre épített lakások számának szinten tartásához elengedhetetlenül szükséges a hiteltámogatási rendszer alapjainak megerosítése, kiszámítható, hosszú távon változatlan feltételrendszer megteremtése

Bérlakások

A 2003-ban megépült kb. 1600 darab bérlakás nem változtat a bérlakás hiányon, a lakásszerkezeten (EU átlag: 35% bérlakás, Magyarország: 7-8%). Továbbra sem teremtodtek meg a szervezett bérlakásépítés szervezeti, intézményi és támogatási keretei.
A változáshoz szükséges, hogy átgondolt szabályozási és ellenorzési rendszer kialakításával és a bérlakásépítés támogatásával építsünk évente legalább 10.000 új bérlakást. A bérlakásépítésnek ne csak szociális célokat, hanem a nemzetgazdaság fejlodésének szempontjából dönto jelentoségu lakás-mobilitás megteremtését is kell szolgálnia!

Javaslatunk:

Hozzunk létre adókedvezményekkel támogatott közhasznú lakásépíto szervezeteket, melyek tevékenysége döntoen segítheti a megfizetheto lakáskínálat kialakítását.
Az EU-ban a közhasznú szervezetek által épített lakások aránya 10-30% között van!
Épület-felújítás - építési minőség


Pontosan nem ismert étéku források, rövid távú, egymással össze nem hangolt pályázatok alapján kiosztott támogatások igyekeztek az elengedhetetlenül szükséges épület-felújítási tevékenységet serkenteni. Az átgondolt, összehangolt koncepció hiánya azonban e területen is érezteti hatását és semelyik "frontonÓ nem sikerült áttörést elérni.
Az elavult lakásállomány felújítása, a szlömterületek felszámolása, az energetikai rekonstrukció tovább nem halasztható. Nem csak a panelépületekre, hanem minden épülettípusra alkalmazható hatékony, komplex felújítási programok támogatása szükséges. A programok keretében felújított lakások száma érje el az évi 50.000 darabot.
Szükséges a minoségi lakásépítés feltételrendszerének, szabályozásának és ellenorzésének kiépítésére annak érdekében, hogy a megváltozó életkörülményeknek megfelelo minoségu lakások megépítéséhez, elvárható minoségu felújításokhoz legyen csak felhasználható az állami támogatás. Egy átgondolt épület-felújítási program eredményeként a substandard lakások aránya csökkenjen 15 éven belül 5%-ra.

Szervezeti kérdések

Középtávú lakáspolitikai koncepció kidolgozásának megkezdésével (Otthon Európában címmel), az Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal létrehozásával felcsillant a remény, hogy létrejön a hosszú ido óta hiányolt program és az annak következetes végrehajtásáért felelos, cselekvoképes szervezet.

Sajnos mind a mai napig nincs elfogadott otthonteremtési program és a Hivatal lehetoségei és ennek megfeleloen eredményei sem nyilvánvalóak.

A szerteágazó problémák a komplex megoldások sürgeto szükségessége halaszthatatlanná teszi nagyobb hatáskörrel bíró, hatékonyan muködo szervezeti háttér megteremtését.
A lakástámogatási költségvetést Đ melynek pontos nagyságát és részletes felhasználását nyilvánossá kell tenni - az építoipar szerves részeként felelos miniszternek kell kezelnie annak érdekében, hogy a források bovítése az egységes szabályozás segítségével, átláthatóan a költséghatékonyság növelését is szolgálja.

Lakásprogram

A középtávú lakáskoncepció kidolgozására mintegy másfél éve megkezdett munka mind a mai nem eredményezett elfogadott lakáspolitikai programot. Egyre nagyobb a veszélye, hogy az életminoség egyik legfontosabb elemét, a lakhatást érinto intézkedések rövid távú költségvetési érdekeknek rendelodnek alá.
A Nemzeti Lakásprogram Iroda által kiadott "Otthon EurópábanÓ címu tanulmány érinti a jelenlegi lakáshelyzet néhány neuralgikus kérdését és felvázolt néhány megoldási lehetoséget is.

Adós marad viszont ambiciózus és konkrét mennyiségi, strukturális, minoségi és szervezeti javaslatok, pontos, egyértelmu és mérheto célok meghatározásával. Az Európához való közeledés az EU tagállamok által alkalmazott eszközök szélesköru felmérésének és körültekinto adaptálásának szükségességét is felveti.

A fenti helyzetértékelés alapján a Társaság a Lakásépítésért Egyesület nemzetközi szakértoi munkacsoport létrehozását és a munkacsoport által elkészítendo koncepció kidolgozását és vitára bocsátását határozta el.

A munkacsoport szakmai irányításával olyan külföldi szakembereket kívánunk megbízni, akik szélesköru nemzetközi tapasztalatokat szereztek hasonló programok kidolgozása, bevezetése és hatékonyságának ellenorzése területén és aktívan együttmuködnek magyar partnereikkel a programok adaptálása, hatásainak elorejelzése területén.

A tervezhetoség javítása és az érdekeltek elbizonytalanításának elkerülése érdekében pontos és számszerusített célrendszer kidolgozását várjuk a tervezés távlatában éves pontossággal az alábbiak szerint:


Mennyiségi, strukturális és minoségi célok
Épület szám épülettípusonként

Források és pénzügyi tervek
-Összes költség
Ebbol állami támogatás épülettípusonként

Szervezeti intézkedések
Az új Minisztérium költségvetése, ráfordításai épülettípusonként

Ugrás az oldal tetejére


A lakáskoncepció "Otthon Európában" címmel 2003. februárjában készült el, annak tartalma a szakmai köröket erőteljesen megosztotta, de a széles körű szakmai vita nem kezdődött meg.
Társaságunk március elején nyílt levélben fordult a miniszterelnök úrhoz, melyben véleményét fogalmazta meg az anyag tartalmát illetően
A közelgő kormányátalakítás idején emlékeztettük a kormányt ígéretére, miszerint minisztériumi szintű képviseletet biztosít az építésügynek.
Társaságunk SWOT analízist készíttetett az építésügy lehetséges szervezeti felépítéséről. (link: Tanulmányaink SWOT analízis) A kormányátalakítás során sajnos ez nem valósult meg, ám hírek kaptak szárnyra a kedvezményes hitellehetőségek megnyirbálásával kapcsolatosan.
E témában és a lakásügy szervezeti kérdésében rendezett kerekasztal-beszélgetésen - a teljesség igénye nélkül - a következők hangzottak el.
"Fritz Péter, a MeH szakmai főtanácsadója elmondta: a nyár elejére várható változtatással a kormány elsősorban azt kívánja elérni, hogy nőjön a lakáskölcsön felvételére képes lakosság aránya a jelenlegihez képest.
A szakmai főtanácsos a módosítás kapcsán utalt arra, hogy a lakáshitelezésbe be kívánják vonni a biztosító társaságokat is. - A lakástámogatási rendszer visszamenőleg semmiképpen sem változik - hangoztatta Fritz Péter.
Leitner József utalt arra, hogy a program társadalmi vitája a végéhez közeledik, s júniusra már össze is állhat a végleges anyag.
A fórumon a kormány képviselőin kívül ellenzéki politikusok és a szakma illetékesei is egyetértettek abban, hogy a lakásprogramot, a lakástámogatást, a lakásépítést és az építésfelügyeletet kormányzati szinten egy felelős szerv kezében, lehetőség szerint egy új minisztériumban kell összpontosítani.
Mádi László, a Fidesz otthonteremtési műhely vezetője a legnagyobb gondot a kiszámíthatóság hiányában látja. - Egységes kommunikáció nélkül az emberek a lakáshitelezés szigorodásától félve elözönlik a bankokat, a befektetők pedig nem mernek hosszú távon gondolkodni beruházásaikat tekintve - közölte az ellenzéki képviselő. "

Az igényes célok elérése érdekében azonban számos további feladat vár megoldásra, amelyet a Társaság a Lakásépítésért Szervezet szakemberei évek óta hangoztatnak:
Duplájára kell emelni a GDP arányában lakástámogatásra fordított összeget A jelenlegi lakástámogatásra fordított összeg Magyarországon a GDP 0,7-0,8%-a, az EU átlag a GDP 1,5%-a. A több évtizedes lemaradás a jelenlegi támogatási szint mellett tovább fog növekedni.
Szükséges a bérlakás-állomány mennyiségének európai szintre emelése Átgondolt szabályozási és ellenőrzési rendszer kialakításával és a bérlakásépítés támogatásával évente legalább 10.000 új bérlakás megépítése szükséges. E bérlakásoknak természetesen nem csak szociális célokat kell szolgálniuk, hanem a nemzetgazdaság fejlődésének szempontjából döntő jelentőségű lakásmobilitás megteremtését is.
Bérlakásállomány Magyarországon: 8 %, Európai átlag: 35 %
Közhasznú lakásépítő szervezeteknek kell segíteniük a megfizethető lakáskínálat kialakítását Az adókedvezményekkel támogatott közhasznú lakásépítő szervezetek által az EU-ban épített lakások aránya 10-30% között van, Magyarországon - a lemaradásokra való tekintettel - ennek az aránynak el kellene érnie akár az 50 %-ot.
Ki kell építeni a minőségi lakásépítés feltételrendszerét, szabályozását és ellenőrzését. A megfelelő szabályozás biztosítja, hogy megfelelő minőségű lakások építéséhez lehessen csak felhasználni az állami támogatásokat. A program eredményeként a substandard lakások aránya 15 éven belül 5%-ra is csökkenhet.
Komplex épületfelújítási programra van szükség Az elavult lakásállomány felújítása, a szlömterületek felszámolása, az energetikai rekonstrukció tovább nem halasztható. Ugyanakkor nem elegendő csak a panelépületekre koncentrálni: minden épülettípusra alkalmazható hatékony, komplex felújítási programok támogatása szükséges. A programok keretében felújított lakóegységek számának el kell érnie az évi 50.000 lakást.

E célok szem előtt tartásával dolgozunk.
A Társaság véleménye az Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal megalakulása

A Társaság a Lakásépítésért Szervezet üdvözli, hogy a kormányzat felismerte a szervezeti intézkedések szükségszeruségét is és létrehozta az OLÉH-t. A hivatal megalakítását a Társaság egy kívánatos szervezeti átalakulás elso lépésének tekinti és továbbra is idoszerunek tartja egy felelos minisztérium megalakítását.

Az ágazat éves árbevétele kb. 1600 milliárd Ft, közel 300.000 embernek nyújt munkahelyet és irányítását jelenleg öt minisztérium látja el.

JAVASLATUNK TOVÁBBRA IS
A LAKÁSTÁMOGATÁSI KÖLTSÉGVETÉST, AZ ÉPÍTOIPAR SZERVES RÉSZEKÉNT FELELOS MINISZTER KEZELJE

A minisztérium feladata a lakástámogatásban:

  •  forrásbovítés,
  •  egységesítés, szabályozás,
  •  költséghatékonyság.

A Társaság véleménye a Telek ÁFA bevezetésérol

EU konformitás?

A Társaság a Lakásépítésért Szervezet határozottan tiltakozik az építési telkek forgalmára kivetni tervezett ÁFA bevezetése ellen. Az építési telkek árának megadóztatása tovább növeli a lakásárakat, melyek a lakáshoz jutás amúgy is súlyos terheit a családok számára tovább növelik.
Nem tudjuk elfogadni azt az érvelést sem, amely szerint az Európai Unió általános szabályai miatt van szükség az építési telkekre kirótt ÁFA bevezetésére, hiszen az Uniós tagállamok gyakorlata korántsem egységes. Egyes országokban valóban terheli különbözo mértéku (jellemzoen a tervezett 25%-nál jóval alacsonyabb) általános forgalmi adó az építési telkeket, más országokban viszont csak néhány százalékos illeték, regisztrációs díj vagy adóteher jelenik meg.
Kérjük és javasoljuk, hogy a kormányzat vizsgálja felül elképzelését és találja meg azt a megoldást, amellyel nem hozza kedvezotlenebb helyzetbe a Magyarországon lakásépítoket, más EU-s tagországokban építkezokhöz képest, különösen javasoljuk az osztrák és német példa megvizsgálását.
Konferencia negyedik alkalommal
A Társaság a Lakásépítésért Szervezet 2003. évben negyedik alkalommal rendezte meg hagyományos ăKonferencia a lakásépítésértÓ elnevezésu rendezvényét, amelynek alcíme Hogyan tovább lakásügy?
A konferencia mindenkori célja, hogy szakértok véleményének türkében képet adjon a lakásépítés témájának aktuális állásáról. A meghívott eloadók, a témában elismert szakemberek, prezentációit a parlamenti pártok és a kormányzat lakásügyért felelos szakembereinek kerekasztal-beszélgetése teszi teljessé.
A hallgatóság soraiban üdvözölhettük a tágabb és szukebb értelemben vett szakma, a gazdaság, a közigazgatás és a sajtó képviseloit, mindazokat akik a téma iránt érdeklodnek.

Ugrás az oldal tetejére

A választásokra készülve több alkalommal minden párt képviselője részéről elhangzott, hogy a választások után a lakásügy képviselete minisztériumi szintre emelkedik.

A baloldali győzelem után azonban nem alakulhatott meg minisztérium, sőt az építésügy képviselete, az előző ciklushoz hasonlóan több minisztérium felügyelete alatt maradt.

Csabai Lászlóné, mint kormánymegbízott irányítása alatt a Miniszterelnöki Hivatal Nemzeti Lakásprogram Titkárság megkezdte a választási programnak megfelelő lakáskoncepció kidolgozását.

Társaságunk szakmai kerekasztal-beszélgetések és nemzetközi szakmai konferencia szervezésével igyekezett segíteni a kormányzat munkáját.

A Társaság a Lakásépítésért Szervezet megalapozó tanulmányok alapján 2001-ben összeállította a javaslatcsomagot, melyet megvalósítandónak tart annak érdekében, hogy a lakáshelyzet, a minőségi lakhatás feltételei általánosan javuljanak. A 2001-ben megfogalmazott javaslatok ma is aktuálisak, de véleményünk szerint azok megvalósításához nem sokban kerültünk közelebb.

A 2002-ben kiadott építési engedélyek száma stagnált, ám ha kis mértékben is, de ismét többen vehették használatba új otthonukat. Ugyanakkor a minden kormány programjában szereplő évi 40 000 új lakás megépítésétől a 2002-ben átadott 31 500 még igen messze áll.

Ugrás az oldal tetejére

2001-ben TÁRSASÁGUNK felvette a kapcsolatot a parlamenti pártokkal, hogy megismerhesse azok lakáspolitikával kapcsolatos elképzeléseit. Ennek kapcsán TÁRSASÁGUNK hatpárti sajtóbeszélgetést szervezett a pártok lakásügyekkel foglalkozó szakértőinek részvételével.
A februárban tartott rendezvényen a hat helyett sajnos csak 5 parlamenti párt képviselői vettek részt, az MSZP a rendezvényen nem képviseltette magát.

Néhány szó az ott elhangzottakból a teljesség igénye nélkül:
A résztvevők egyetértettek abban, hogy szükség van Magyarországon évi 40 000 új lakás megépítésére és elengedhetetlen a rendszerváltás után gyakorlatilag megszűnt állami bérlakás-szektor újbóli felépítése. A mindenki által helyesnek ítélt célokat azonban a különböző pártok különböző eszközök felhasználásával kívánják elérni.

Néhány vélemény a teljesség igénye nélkül:
Az MDF frakcióvezető-helyettese, Font Sándor véleménye szerint az ÁFA visszaigénylés mértékének a jelenlegi 400 000 Ft-ról 1 000 000 Ft-ra emelése lenne indokolt. Másokkal ellentétben ő bízik abban, hogy ez sem növelné meg a lehetőséggel visszaélők körét, valamint tanácsos lenne kiterjeszteni azt a használt lakásokra is.
Az MDF javasolja a támogatott hitelekhez kapcsolódó korhatárok megszüntetését.
A MIÉP képviselője, Kiss Andor azt hangoztatta, hogy a téma jelentősége szükségessé tenné a lakásépítésekkel foglalkozó minisztérium visszaállítását.
Az SZDSZ képviselője, Győry Péter szerint a bérlakásépítés támogatásának irányai eleve elhibázottak. Javaslatuk a közvetlen támogatás helyett központilag garantált lakásfenntartási program létrehozása, mellyel támogatás helyett érdekeltté tehetnek építő cégeket bérlakások felépítésében és üzemeltetésében.
A Fideszt képviselő Sasvári Szilárd szerint a kormányprogram megvalósítása nagy léptekkel és jó irányba halad. Újságírói kérdésre elmondta, hogy a Széchenyi terv céljait és eredményeit júniusban bírálják felül és határozzák meg a további lépéseket.

TÁRSASÁGUNK támogatta az ÉMI Rt. által május 21-22-én Budapesten, neves külföldi szakértők részvételével tartott "Minőség és választás" című konferenciáját, ahol az érdeklődők az európai országok lakáspolitikáját ismerhették meg.

Amellett, hogy a monitoring tevékenység segítségével a banki hitelkihelyezések mértékét folyamatosan figyelemmel kísérjük, a hitelfelvevők véleményét is meg kívántuk ismerni.

A Szonda Ipsost megbíztuk, hogy a Construma Építőipari Szakkiállítás ideje alatt kérdezzék meg a látogatókat hitelfelvétellel kapcsolatos véleményükről.

Ugrás az oldal tetejére

Folyamatosan figyelemmel kísérjük a 2000-ben életbe lépett intézkedések eredményeit: a monitoring tevékenység adataiból hónapról-hónapra értesülhetünk arról, hogy mennyi építési engedélyt és kész lakóegységet regisztrált a Magyar Statisztikai Hivatal, mekkora hitelállományt helyeztek ki a bankok az egyes lakástámogatást szolgáló hitelekből.
A 2000. február 1-jén életbe lépett, majd július 1-jétől kiterjesztett, a lakásépítések ösztönzésére szolgáló intézkedések ellenére, célunk elérését, az évi 40 000 új lakás megépülését, sajnos még igen távolinak látjuk. Így társaságunk tovább dolgozik: tanulmányokkal, tanulmányutakkal és javaslatokkal segítjük azt a munkát, ami megalapozhatja a magyar lakásállomány minőségének javulását és megújulását.
Véleményünknek minden szinten hangot is adtunk.

Ugrás az oldal tetejére

Eddigi munkásságunk eredményének tekintjük, hogy hozzájárultunk az 1999. január 1-jétől ismét igénybe vehető ÁFA visszaigénylési lehetőség visszaállításához, mely sajnálatosan javaslatunktól és az eredeti elképzelésektől eltérően valósult meg. Gondolunk itt a visszaállítás időpontja és az igénybevétel keretfeltétele körüli hosszas bizonytalanságra, illetve a 400 000 Ft -os csekély összegre.
Ez az intézkedés veszélybe sodorta a szakmát, melyet TÁRSASÁGUNK képvisel. Építőanyag gyártó egységek és munkahelyek kerültek veszélybe. Ekkor döntöttük el, hogy tovább folytatjuk a munkát.
Dr. Matolcsy György által vezetett Növekedéskutató Intézet megbízásunkra 1999-ben ""A reális lakáspolitika" címmel két részes tanulmányt készített. Az ebben összefoglalt eszközrendszer gyakorlatba történő átültetését 2000-től Matolcsy György mint új gazdasági miniszter felügyelheti.

Ugrás az oldal tetejére